063/397-395, 011/311-4837 Pon-Pet: 08h - 16h

Dobro došli na www.advokatpetrovic.rs

Advokati za novo doba!

DPO

Vaše Lice za zaštitu podataka (DPO)

Lice za zaštitu podataka (Data Protection Officer / DPO) je ključna funkcija predviđena GDPR-om i domaćim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL). Osnovni zadatak DPO-a je da organizuje i održava usklađenost vašeg biznisa sa ZZPL kroz kontinuiranu edukaciju i implementaciju svih relevantnih regulativa, procedura i protokola, ali i da predstavlja ključnu tačnu kod komuniciranja sa zaposlenim i klijentima, a kada je reč o zaštiti podataka o ličnosti.

Uređivanjem i usaglašavanjem vaše kompanije u domenu zaštite podataka o ličnosti kao i imenovanjem DPO-a, jača se kredibilitet, reputacija i imidž jedne organizacije u pogledu bezbednosti podataka. DPO obezbeđuje zaštitu podataka vaših zaposlenih, ali i klijenata sa kojima poslujete.

Angažovanje naše advokatske kancelarije kao outsource DPO-a pruža vašem biznisu fleksibilnu, svestranu i prilagođenu podršku prilikom zaštite ličnih podataka, kao i dobijanje pravovremenih saveta bez obzira na industriju u kojoj poslujete.

O nama

1.

O nama

Poslovno orijentisani advokati, sa dokazanim iskustvom u oblasti radnog, tehnološkog i privrednog prava, zaštite podataka o ličnosti (zakonodavstvo Srbije i GDPR) i međunarodnog poslovnog prava.

2.

Članstva

Nikola S. Petrović, Advokatska komora Beograda od 2014. godine

3.

Tehnološki potkovani

Tečno znanje engleskog jezika, sa radnim iskustvom u oblasti informacionih tehnologija.

Oblasti rada

Najčešća pitanja

Rok je 60 dana.

Rok za pokretanje radnog spora je 60 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno saznanja za povredu prava. Ovaj rok je prekluzivan i o njemu sud vodi računa po službenoj dužnosti, što znači da je tužba nedozvoljena istekom ovog roka.

Tri godine.

Sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze. O zastarelosti potraživanja sud ne vodi računa po službenoj dužnosti već samo po prigovoru zastarelosti.

Da, možete.

Ali, bolovanje kao takvo ne može biti otkazni razlog. Izuzetno, ukoliko zaposleni ne dostavi potvrdu lekara o privremenoj sprečenosti za rad u roku (tri dana od nastupanja sprečenosti), ili zloupotrebi pravo na bolovanje, tada je privremena sprečenost za rad opravdani otkazni razlog.

Ne utvrđuje se.

Porodični zakon ne predviđa pojam krivice u ovoj materiji. Svaki supružnik ima pravo na razvod braka ako su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili se objektivno ne može ostvariti zajednica života supružnika.

Trajanje postupka zavisi od slučaja do slučaja.

Trajanje postupka je vezano najviše za opterećenost suda. Takođe, zavisi i od radnji suprotne strane, te se može očekivati da i provostepeni i drugotepeni budu okončani u perodu od dve do tri godine.

U najkraćem mogućem roku.

Pravni problemi često ne mogu da čekaju. U odnosu na nae klijente nastojimo da budemo što efikasniji. To znači da možete očekivati da zakažete sastanak sa nama prvog dana nakon što nas kontaktirate. Pored toga, možemo organizovati sastanak preko različitih online platformi(Teams, Zoom, Google) što znači da nije obavezno da budete fizički prisutni, čime se vreme čekanja smanjuje na minimum.

Vesti

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu

28.01.2022.

Isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa dužni su da dostave prijavu i obaveštenje do petog u mesecu za ugovore zaključene u prethodnom mesecu. Obaveštenja se podnose na obrascu OZU, uz koji se podnose i kopije svih zaključenih ugovora u prethodnom mesecu.

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: Srbija da obešteti slepe šahiste

27.01.2022.

Evropski sud za ljudska prava presudio je u predmetu slepih šahista Negovanović i drugi protiv Srbije, da ih je naša država diskriminisala po pitanju beneficija i nagrada koje imaju drugi sportisti, koji osvajaju medalje, i naložio joj da im isplati po 4.500 evra na ime nematerijalne štete. Što se tiče materijalne štete, sud je konstatovao da je njima trebalo da se isplate nastale i sve buduće finansijske beneficije i/ili nagrade na koje bi imali pravo da su medalje osvojili na šahovskoj olimpijadi za šahiste koji vide. Prema odluci koju je objavio sud u Strazburu, Srbija je odlukom sedmočlanog sudskog veća, glasovima 5:2, povredila pravo na zabranu diskriminacije iz Evropske konvencije o ljudskim pravima. Četvorica slepih šahista iz Novog Sada Branko Negovanović, Sretko Avram, Živa Markov i Dragoljub Baretić tužili su državu nakon što je Ustavni sud Srbije 2015. godine odbio njihovu žalbu, utvrđujući da nije bilo diskriminacije jer njihove medalje nisu osvojene na takmičenjima navedenim u Priznanju za sportska dostignuća i Uredbi o nagradama. Oni su tužili državu zbog diskriminacije nad slepim šahistima, jer su osvajali medalje na velikim međunarodnim takmičenjima, posebno na Olimpijadi šahista za slepe. Za razliku od drugih srpskih sportista sa invaliditetom i vodećih šahista koji su postigli iste ili slične sportske rezultate, podnosiocima predstavke su uskraćene određene novčane beneficije i nagrade za dostignuća, kao i formalno priznanje kroz počasnu diplomu, što je sve imalo negativan uticaj na njihovu reputaciju. Evropski sud je utvrdio da, iako je bilo legitimno da se srpske vlasti usredsrede na najviša sportska dostignuća i najvažnija takmičenja u svom sistemu nagrađivanja, ne postoji objektivno i razumno opravdanje da se podnosioci predstavke tretiraju drugačije na osnovu njihovog invaliditeta, navodi se u saopštenju suda. Izvor: Vebsajt Politika, 25.01.2022.

Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica

03.02.2022.

Objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 12/2022 od 1. februara 2022. god i primenjuje se od 2. februara 2022. god. do 3. maja 2022. god. Njome se propisuje Ovom uredbom se u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu i otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom, ograničavaju proizvođačke cene i cene u trgovini na veliko i malo osnovnih životnih namirnica, tako da ne prelaze nivo cena tih proizvoda na dan 15. novembar 2021. godine. da se ograničenje cena primenjuje u trajanju od 90 dana za sledeću robu: 1) šećer kristal u pakovanju od jednog kilograma; 2) brašno tip T-400 glatko, u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma; 3) brašno tip T-500 u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma; 4) jestivo suncokretovo ulje u pakovanju od jednog litra; 5) svinjsko meso – but; 6) UHT mleko sa 2,8 procenata mlečne masti u pakovanju od jednog litra. Ograničenje cena se ne odnosi na snižene cene (rasprodaje, sezonska sniženja ili akcijske prodaje), ukoliko su bile na snazi 15. novembra 2021. godine, već se odnosi na redovne cene, odnosno cene pre sniženja.

IP ADRESA KAO PODATAK U KONTEKSTU BROJA POSETA INTERNET STRANICI ( ČL. 4. ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI)

14.02.2022.

Kada je preko podatka o IP adresi moguće doći do identiteta određenog fizičkog lica, bilo posrednim ili neposrednim putem, onda se isti podatak smatra podatkom o ličnosti u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Naime, kako je u obrazloženju Mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti navedeno, član 4. tač. 1) i 3) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti definišu podatak o ličnosti kao svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, a obradu podataka o ličnosti kao svaku radnju ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima. Prema tome, ukoliko je preko IP adrese moguće doći do identiteta određenog fizičkog lica, neposredno ili posredno, onda se isti podatak smatra podatkom o ličnosti u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Izvor: Mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti br.: 073-14-2369/2019-02

Uredba o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta

22.02.2022.

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta („Sl. glasnik RS”, br. 25/2022 od 19. februara 2022. godine). Ova Uredba propisuje bliže uslove, kriterijume za određivanje visine sredstava, potrebnu dokumentaciju, način isplate i kontrolu namenskog korišćenja sredstava i druga pitanja koja su od značaja za ostvarivanje prava. U današnjem tekstu ćemo se posvetiti bližim uslovima za ostvarivanje prava iz ove Uredbe, a posredno i iz Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS”, br. 113/17, 50/18, 46/21 - US, 51/21 - US, 53/21 - US, 66/21 i 130/21). Dakle, Uredba propisuje sledeće bliže uslove za ostvarivanje prava: 1. Može ih ostvariti majka novorođenog deteta pod uslovom da prvi put stiče u svojinu kuću ili stan na teritoriji Republike Srbije. 2. Ukoliko je u pitanju izgradnja kuće, za njenu izgradnju neophodno je da je zemljište na kojoj je planirana izgradnja nepokretnosti vlasništvo podnosioca zahteva upisano u katastar nepokretnosti bez tereta, i da je za predmetnu nepokretnost izdata građevinska dozvola u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja. 3. Kuća ili stan koji su predmet učešća u kupovini, odnosno kupovine moraju biti vlasništvo prodavca/prodavaca i upisani u katastar nepokretnosti bez tereta. 4. Korisnik prava na novčana sredstava za učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana ne može biti sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu zaključno sa prvim stepenom prave linije ili adoptivnom srodstvu. U sutrašnjem tekstu očekujte bližu analizu kriterijuma za određivanje visine sredstava.

Uredba o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta

23.02.2022.

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta („Sl. glasnik RS”, br. 25/2022 od 19. februara 2022. godine). Ova Uredba propisuje bliže uslove, kriterijume za određivanje visine sredstava, potrebnu dokumentaciju, način isplate i kontrolu namenskog korišćenja sredstava i druga pitanja koja su od značaja za ostvarivanje prava. U današnjem tekstu ćemo se posvetiti kriterijumima za određivanje visine sredstava za ostvarivanje prava iz ove Uredbe, a posredno i iz Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS”, br. 113/17, 50/18, 46/21 - US, 51/21 - US, 53/21 - US, 66/21 i 130/21). Dakle, Uredba propisuje sledeće kriterijume za određivanje visine sredstava za ostvarivanje prava: 1. Za izgradnju kuće – kriterijum je vrednost radova na izgradnji kuće na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od strane odgovornog projektanta; 2. Za kupovinu kuće ili stana – kriterijum je vrednost nepokretnosti procenjene od strane nadležnog poreskog organa odnosno kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti; 3. Za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita – kriterijum je vrednost procenjene nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit, odnosno kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti. U sutrašnjem tekstu očekujte bližu analizu potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava.

Moto

Ako sumnjaš u čoveka, s' njim ne posluj, ako posluješ, ne sumnjaj!

Kineska poslovica

Naš tim

Advokati

Nikola S. Petrović

Nikola S. Petrović

Advokatska komora Beograda, pravo IKT, građansko pravo, radno pravo, ugovorno pravo. nikola@advokatpetrovic.rs

Kontakt

Lokacija:

Jurija Gagarina 29d/2, 11070 Beograd

 

Prijem stranaka:

Bulevar Mihaila Pupina 10g, lokal 71, VP, 11072 Beograd

Radno vreme:

Ponedeljak-Petak:
08h - 16h

Telefoni:

+381 11 311 4837

+381 63 397 395