063/397-395, 011/311-4837 Pon-Pet: 08h - 16h

Advokat za privredno pravo

Stručna podrška za vaše poslovne potrebe

Pravno savetovanje i analiza

Stručno savetovanje u vezi sa svim aspektima vašeg poslovanja. Analiza poslovnih planova i pravnih potrebe u cilju donošenja zakonitih i informisanih odluka. Takođe, savetovanje oko pitanja u vezi poreza, zakonske regulative ili ugovora.

Osnivanje i registracija privrednih društava

Osnivanje novog privrednog društva ili preuređenje postojećeg poslovnog entiteta, sve korake procesa registracije u saglasnosti sa važećim propisima.

Parnični postupak

U slučaju sporova ili sudskih postupaka, zastupanje i rešavanje privrednih sporova, uključujući sporove u vezi sa ugovorima, konkurencijom, intelektualnom svojinom i drugim oblastima privrednog prava.

Ugovaranje i pregovaranje

Sastavljanje i pregovaranje o ugovorima i oblicima saradnje. Jasni, pravno obavezujući ugovori koji će zaštititi vaše interese i minimizirati rizike.

Zaštita intelektualne svojine

Ako vaše poslovanje uključuje stvaranje ili korišćenje intelektualne svojine, pravne usluge koje uključuju zaštitu patenata, žigova, autorskih prava i intelektualne svojine.