063/397-395, 011/311-4837 Pon-Pet: 08h - 16h

Protivizvršenje: Rokovi i razlozi za pokretanje postupka

Protivizvršenje se inicira kroz Predlog za protivizvršenje, sa namerom da poverilac vrati dužniku sredstva koja su primljena tokom izvršnog postupka. Ovaj postupak se sprovodi iz sledećih razloga i u određenim rokovima:

  1. Izvršna isprava je pravnosnažno ili konačno ukinuta, preinačena, poništena, stavljena van snage ili je na drugi način utvrđeno da nema dejstvo - u roku od 30 dana od kada je izvršni dužnik primio odluku o tome;
  2. U toku izvršnog postupka, izvršni dužnik je dobrovoljno namirio potraživanje izvršnog poverioca mimo suda, tako da je izvršni poverilac dvostruko namiren - u roku od 30 dana od dana kada je izvršenje sprovedeno;
  3. Rešenje o izvršenju je ukinuto ili preinačeno tako da je predlog za izvršenje odbačen ili odbijen - u roku od 30 dana od kada je izvršni dužnik primio odluku;
  4. Pravnosnažnom sudskom odlukom je utvrđena nedozvoljenost izvršenja - u roku od 30 dana od kada je izvršni dužnik primio odluku;
  5. Izvršni poverilac je primio više od svog potraživanja ili pri izvršenju na zaradi i drugim stalnim novčanim primanjima nisu poštovane odredbe o ograničenju izvršenja - u roku od 30 dana od dana kada je izvršenje sprovedeno.

Nakon isteka ovih rokova, izvršni dužnik može podneti tužbu radi sticanja bez osnova.

Na osnovu Predloga za protivizvršenje, sud će obavezati izvršnog poverioca da vrati izvršnom dužniku ono što je primio izvršenjem u roku od osam dana i odrediće sredstvo i predmet izvršenja, ukoliko izvršni poverilac ne vrati primljena sredstva u datom roku.

Predlog za protivizvršenje će sud zatim dostaviti izvršnom poveriocu koji se može o njemu izjasniti u roku od osam dana od dana dostavljanja.

Ipak, važno je napomenuti da se postupak protivizvršenja ne može pokrenuti protiv suda koji je inicirao i sproveo postupak prinudne naplate sudske takse.

05.02.2024. godine