063/397-395, 011/311-4837 Pon-Pet: 08h - 16h

Kalkulator advokatske tarife

Dobrodošli u kalkulator advokatske tarife. Naš kalkulator vam omogućava brz i precizan uvid u očekivane troškove angažovanja advokata u procenjivim i neprocenjivim predmetima.

Advokatska tarifa razlikuje cenu usluga advokata u zavisnosti od toga da li se radi o procenjivim ili neprocenjivim predmetima. Procenjivi predmeti su oni gde je visina potraživanja poznata, odnosno oni koji se mogu izraziti novčano, dok su neprocenjivi svi ostali parnični sporovi i oni se kategorišu prema vrsti predmeta spora.

Visina vrednosti predmeta spora se izražava u dinarima i advokatska tarifa u skladu sa tim i brojem stranaka koje advokat zastupa propisuje naknadu za preduzete radnje i to tako što se tarifa uvećava za 50% za drugu i svaku narednu stranku.

Naš cilj je transparentnost u vezi sa troškovima pružanja pravnih usluga, čime vam omogućavamo da unapred planirate i razumete finansijski aspekt pravnog angažmana. Molimo vas da unesete informacije o visini potraživanja kako bi dobili preciznu cenu troškova angažovanja advokata.

Kako koristiti Kalkulator advokatske tarife?

Unesite informacije o visini potraživanja (vrednosti spora) u naš jednostavan obrazac za procenjive predmete, osnosno odaberite vrstu spora za neprocenjive predmete kako biste dobili trenutnu procenu troškova sastava tužbe, žalbe ili izlaska na ročište. Naš algoritam će automatski pružiti jasan prikaz očekivanih troškova angažovanja advokata.

Važno je napomenuti da se ova procena može razlikovati u zavisnosti od konkretnih okolnosti vašeg slučaja. Za dodatne informacije ili precizniju procenu, slobodno nas kontaktirajte.

Procenjivi predmeti

Neprocenjivi predmeti