063/397-395, 011/311-4837 Pon-Pet: 08h - 16h

Prigovor radi ubrzanja postupka

Kada sledeći put počnete da razmišljate o tome kako naša država i pravosuđe nisu najvispreniji u rešavanju problema i da su, čak obratno, maheri da ih zakomplikuju, iz isth stopa se zaustavite u tim mislima! Umešnost i originalnost sa kojom je naša država rešila problem sa prigovorima radi ubrzavanja postupka, mogu se staviti na pijedestal pravne nauke.

U retkim situacijama kada sudovi nisu maksimalno ažurni u svom radu, može doći do povrede prava na suđenje u razumnom roku. S obzirom na to da se radi o pravu zagarantovanom u članu 32. Ustava Republike Srbije, advokat punomoćnik stranke čije se pravo povređuje, naravno, reaguje na to tako što će podneti prigovor radi ubrzavanja postupka. Ovde otpočinje šarada. Osnovi sud će ovakav prigovor odbaciti rešenjem, uz obrazloženje da je uz prigovor moralo biti dostavljeno i originalno punomoćje. Ovakvo rešenje je nezakonito prvenstveno jer je u članu 6. Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku propisano koje elemente prigovor mora da sadrži, a u pobrojanima nije navedeno originalno punomoćje. Takođe, članom 89. ZPP-a propisana su ovlaćenja koja advokat punomoćnik ima na osnovu datog punomoćja, između ostalog jedno od ovlaćenja je i podnošenje pravnih lekova u ime i za račun svog opunomoćenika.

U posmatranju ove pojave treba se osvrnuti i na član 91. ZPP-a, kojim je predviđeno da punomoćnik podnosi punomoćje prilikom prve radnjenje u postupku a da je sud dužan da kontroliše u daljem toku postupka da li je lice koje se pojavljuje kao punomoćnik ovljašćeno za zastupanje. Da je ovakvo odbacivanje prigovora nezakonito utvrđeno je rešenjem Vrhovnog kasacionog suda Rev 568/2019 od 18.aprila 2019. god., utvrđenom na sednici Građanskog odeljenja od 10. decembra 2019. god. Sve ovo nedvosmisleno navodi na to da je traženje originalnog punomoćja samo jedno nezakonito sredstvo kojim će se ostvariti jedan nepravedni cilj.

Kakvo sredstvo i kakav cilj? U rešenju o odbacivanju prigovora, Osnovni sud u pouci o pravnom leku upućuje stranku da se na to rešenje može izjaviti žalba Višem sudu. Međutim, Viši sud ovakvu žalbu po automatizmu odbacuje jer je na to obavezan članom 8. Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, kojim je propisano da protiv rešenja o odbacivanju prigovora nije dozvoljena žalba. Na ovaj način Osnovni sud maestralno olakšava Višem sudu da ''samo radi svoj posao'', i sasvim slučajno time nezakonito onemogućuje advokate punomoćnike da naplate podnošenje prigovora. Da stvar bude zanimljivija, sud po prijemu prigovora čini sve radnje kojima postupak faktički ubrzava. Celom ovom predstavom država je pokaza sposobnost za rešavanja problema, zavidno kreativno umeće i odlučnost onda kada je to najpotrebnije. Sudije su pokazali i dokazali itekakvu sposobnost za stvaranje prava i tim sebe preporučili kao najkompetentnije za eventualnu buduću poziciju u drugoj grani vlasti, zakonodavnoj.

26.08.2022. godine, Advokatski pripravnik Aleksandar Popadić

#prigovor