063/397-395, 011/311-4837 Pon-Pet: 08h - 16h

Advokat za radno pravo

Šta podrazumeva radno pravo?

Radno pravo obuhvata pravne norme koje regulišu odnose između poslodavaca i zaposlenih.

Poslodavac je svako domaće ili strano, fizičko ili pravno lice koje zapošljava radnu snagu i preuzima odgovornost za organizaciju rada, isplatu zarada, osiguranje radnih uslova i sve ostale aspekte vezane za radne odnose u skladu sa zakonskim propisima.

Ova grana prava ima za cilj da zaštiti prava zaposlenih, uspostavi radne odnose, definiše radno vreme, uslove rada, visinu zarade i druge aspekte radnog okruženja. Kroz radno pravo, postavljaju se standardi koji osiguravaju pravičan tretman zaposlenih, uzimajući istovremeno u obzir potrebe i interese poslodavaca.

Zaštita radnika: Snaga zakona u delovanju

Jedna od ključnih uloga radnog prava je zaštita radnika od zloupotreba i nepravdi. Zakon o radu, kao glavni zakon u ovoj oblasti postavlja jasne smernice za postupanje poslodavaca prema zaposlenima, osiguravajući da se poštuju minimalni standardi radnih uslova i prava radnika. Ovo uključuje i zaštitu od diskriminacije na radnom mestu, pravo na odmor i odgovarajuću naknadu za rad.

Naše pravne usluge

  1. Savetovanje i zastupanje: Bez obzira da li ste poslodavac ili zaposleni, pružićemo vam stručne savete i efikasno zastupanje u svim aspektima radnog prava. Naročito ističemo sledeće oblasti: Disciplinkski postupak, mobing, naknada štete u radnom pravu, noćni rad, otkaz ugovora o radu, odsustva, prava zaposlenih kod promene poslodavca, isplata neisplaćenih zarada i drugih primanja iz radnog odnosa, višak zaposlenih, izmena ugovorenih uslova rada i zabrana konkurencije.
  2. Ugovori o radu: Kreiranje i analiza ugovora o radu i ostalih radno-pravnih ugovora je ključna kako biste osigurali jasne i pravične uslove za sve strane. Pomoći ćemo vam da postignete ravnotežu i izbegnete moguće nesporazume.
  3. Sporovi i arbitraže: Ako se suočavate sa radnim sporovima, od nezakonitog otkaza do diskriminacije, mi smo tu da vas zastupamo pred sudovima i drugim relevantnim organima.
  4. Radne vize i migracije: Pomažemo vam da razumete složene procedure i zakone vezane za radne vize i migracije, omogućavajući vam da se uspešno nosite sa zapošljavanjem stranaca.

Kontaktirajte nas danas kako bismo započeli saradnju i osigurali da vaša prava budu zaštićena.