063/397-395, 011/311-4837 Pon-Pet: 08h - 16h

Advokat za privredno pravo

Stručna podrška za vaše poslovne potrebe

Pravno savetovanje i analiza

Pružamo stručno savetovanje u vezi sa svim aspektima vašeg poslovanja. Analiziramo vaše poslovne planove i pravne potrebe kako bismo vam pomogli da donesete informisane odluke. Bez obzira da li se suočavate sa složenim pitanjima poreza, regulative ili ugovora, mi ćemo vam pružiti jasne smernice i rešenja.

Osnivanje i registracija privrednih društava

Ako planirate osnivanje nove kompanije ili preuređenje postojećeg poslovnog entiteta, naša kancelarija će vas voditi kroz sve korake procesa registracije i obezbediti da sve bude u skladu sa važećim zakonima i regulativama.

Parnični postupak

U slučaju sporova ili sudskih postupaka, tu smo da vas zastupajumo i štitimo vaše interese. Imamo bogato iskustvo u rešavanju privrednih sporova, uključujući sporove u vezi sa ugovorima, konkurencijom, intelektualnom svojinom i drugim oblastima privrednog prava.

Ugovaranje i pregovaranje

Sastavljanje i pregovaranje o ugovorima je ključno za uspešno poslovanje. Pomoći ćemo vam da izradite jasne, pravno obavezujuće ugovore koji će zaštititi vaše interese i minimizirati rizike.

Zaštita intelektualne svojine

Ako vaše poslovanje uključuje stvaranje ili korišćenje intelektualne svojine, naš tim advokata će vam pomoći da je zaštitite i ostvarite prava na njoj. Ovo uključuje zaštitu patenata, žigova, autorskih prava i drugih intelektualnih vlasništava.