Oblasti rada

 • Imovinsko pravo
  Sastavljanje ugovora, izjava, zastupanje u svojinskim i državinskim sporovima, zastupanje u postupcima pred Republičkim geodetskim zavodom.
 • Nasledno pravo
  Sastavljanje testamenata, ugovora o doživotnom izdržavanju i drugih ugovora iz ove materije, zastupanje pred sudovima.
 • Radno pravo
  Sastavljanje ugovora o radu i drugih ugovora iz domena radnog prava, pravilnika, rešenja, kao i zastupanje klijenata pred organima uprave i sudovima u sporovima iz radnih odnosa.
 • Porodično pravo
  Zastupanje u bračnim i porodičnim sporovima, sastavljanje predbračnih i drugih ugovora.
 • Privredno pravo
  Osnivanje i gašenje privrednih društava, statusne i druge promene, sastavljanje ugovora i opštih akata iz domena privrednog prava, zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima.
 • Rešavanje sporova
  Zastupanje fizičkih i pravnih lica u parničnom, izvršnom i vanparničnom postupku, kao i upravnom postupku i sporu.