Specijalizovane oblasti rada

RADNO PRAVO Zasnivanje i prestanak radnog odnosa, izrada ugovora o radu, Pravilnika, kao i drugih radno-pravnih akata. Postupak pred Republičkim Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republičkim Fondom za zdravstveno osiguranje. Pravna zaštita u slučaju nezakonitog otkaza, naknada štete, isplata neisplaćenih zarada i doprinosa.   PRAVO IKT Pravna zaštita u celokupnoj sferi poslovanja IT kompanija. Sigurnost podataka, nelojalna konkurencija, ugovori o poverljivosti, poslovno-tehničkoj saradnji, generalni i posebni, pravo intelektualne […]

Nezakonite cene vrtića

Potraživanja od jedinica lokalne samouprave i predškolskih ustanova na ime naplaćivanja veće cene vrtića zastarevaju za tri godine od dospelosti, stav je Vrhovnog kasacionog suda. Pravni osnov je samo naknada štete, ne i neosnovano obogaćenje, a odgovornost je solidarna, vrtića i jedinice lokalne samouprave. Više na sledećem linku.

Registar neplaćenih novčanih kazni

Aplikacija – portal Ministarstva pravde preko koje građani mogu da provere da li su u Registru neplaćenih novčanih kazni, počela je s radom. Možete joj pristupiti preko sledećeg  linka.

O nama

Dobro došli na internet prezentaciju advokatske kancelarije Nikole S. Petrovića, postavljene sa namerom bržeg i kvalitetnijeg kontakta sa budućim i sadašnjim strankama. Pružamo advokatske usluge na celoj teritoriji Republike Srbije. U svojoj delatnosti ne pružamo usluge u krivičnoj materiji. Zastupamo domaća i strana fizička i pravna lica sa posebnim naglaskom na područja radnog, građanskog i IKT prava. Osim informacija o aktivnostima i vestima, na ovim stranicama možete postaviti pitanje i […]