Specijalizovane oblasti rada

RADNO PRAVO

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa, izrada ugovora o radu, Pravilnika, kao i drugih radno-pravnih akata. Postupak pred Republičkim Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republičkim Fondom za zdravstveno osiguranje. Pravna zaštita u slučaju nezakonitog otkaza, naknada štete, isplata neisplaćenih zarada i doprinosa.

 

PRAVO IKT

Pravna zaštita u celokupnoj sferi poslovanja IT kompanija. Sigurnost podataka, nelojalna konkurencija, ugovori o poverljivosti, poslovno-tehničkoj saradnji, generalni i posebni, pravo intelektualne svojine.

 

OPŠTI PARNIČNI POSTUPAK

Zastupanje fizičkih i pravnih lica pred Osnovnim sudovima u Republici Srbiji u građanskopravnoj materiji. Zaštita interesa klijenta u postupcima naknade štete, naplate potraživanja, postojanja, raskida, utvrđenja punovažnosti ili ništavosti ugovora…