Nezakonite cene vrtića

Potraživanja od jedinica lokalne samouprave i predškolskih ustanova na ime naplaćivanja veće cene vrtića zastarevaju za tri godine od dospelosti, stav je Vrhovnog kasacionog suda.

Pravni osnov je samo naknada štete, ne i neosnovano obogaćenje, a odgovornost je solidarna, vrtića i jedinice lokalne samouprave. Više na sledećem linku.